Bạn đang ở đây

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi các căn được xây dựng trên diện tích đất 120m2 gồm các loại diện tích xây dựng: 278.64m2, 281.14m2, 278.34m2, 278.28m2, 272.53m2, thiết kế 3 tầng (4 phòng ngủ) sang trọng và hiện đại.

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ

Nhà liền kề loại TH1 được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 278.64m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc thiết kế thông minh phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi – Sơ đồ mặt bằng tầng 1 loại TH1

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi - Sơ đồ mặt bằng tầng 2 loại TH1

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi – Sơ đồ mặt bằng tầng 2 loại TH1

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi sơ đồ mặt bằng tầng 3 loại TH1

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi sơ đồ mặt bằng tầng 3 loại TH1

Nhà liền kề loại TH2 được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 281.14m2 gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng làm việc và 1 phòng giúp việc thiết kế tiện nghi. Sơ đồ thiết kế căn hộ loại TH2.

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH2 nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH2 nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng  2 loại TH2 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH2 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH2 nhà liền kề tiểu khu 1 Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH2 nhà liền kề tiểu khu 1 Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH3 được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 278.34m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc thiết kế tiện nghi. Sơ đồ thiết kế căn hộ loại TH3.

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH4A được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 278.28m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc. Sơ đồ thiết kế căn hộ:

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH4B được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 272.53m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc. Sơ đồ thiết kế căn hộ:

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi